LA KORDIEGO GEYAL

Preco: Florini 2,- / Euro 0,90 LETRO DI NOVAJI POR GEYI E LESBIANI TRA LA TOTA MONDO numero 13 / 4-1999

Editerio Tia Libro / Postapart 33301 / 1090 PC AMSTERDAM / Nederlando / e-postal adreso: Ido.Info@zap.A2000.nl / faxilo: ++/31/208714557


Germano sur Sicilia

Wilhelm von Gloeden

Wilhelm, barono von Gloeden naskis ye la 16ma di septembro 1856 en kastelo Volkshagen che Wismar, la chef-urbo di la dukio Mecklenburg-Schwerin. Il klasike edukesis en l universitato di Rostock. Sua familio, ligita a la Germana familio imperiestrala, esis tre volvita en la politiko olimala Germana. Sua stif-patro esis un de la konsilisti dil imperiestro.

Ja frue Wilhelm montris prefero por l arti imajala ed esis edukita kom artisto. Segun historio oficala il montris simptomi de tuberkloso ye la komenco di sua duadek yara evo e ke il pro to, por sua saneso, mustis vivar en klimato plu sika e varma. Ma Von Gloeden envolveskis en kelka mikra skandali, qui relatis sua prefero por yunuli yuna, e la vera motivo por sua departo de la korto imperiestrala devas esar koncernanta to.

Amiko ilua, la piktisto Otto Geleng, introduktis il en Taormina sur Sicilia, ube il establis su e laboris kom piktisto til pos tarde la sepesma yardeko.

Til 1888 Von Gloeden vivis de kontributuro de kapitalo familiala, kande sua stif-patro envolveskis en skandalo politikala, qua koaktis il livar Germania. La posedaji familiala esis konfeskita e subite Wilhelm mustis provizar sua propra vivo-mantenado.

Ilua kuzo Wilhelm von Pluschow ja laboris dum 15 yari kom fotografisto en Napoli.

Pro ilua influo e la kamero quan amiko donacis a Von Gloeden, sua kariero chanjis.

Inter 1890 e 1914 la reputeso di Von Gloeden kom aferisto e fotografisto kreskis. Sua prestijo esis tante granda, ke il mem dum kurta tempo esis urbestro di Taormina. Il ganis multa premii en la saloni olimala, ya por laboraji per qua il nun juas min konoceso: peizaji ed etnala studiuri populala. Sua virala studiuri "klasika", qui efektigis sua fameso hodiala, nur esis parto di sua verkaro. Ye la komenco di 1900 Von Gloeden konsideresis kom un de la maxim sucesoza komercala fotografisti.

En 1914 nova, dramatoza chanjo eventis en la vivo di Von Gloeden. Ye la komenco dil Unesma Milito Mondala il es ripatriizita a Germania. Sua domo e laboreyo restis en manui di Pancrazio Buccini, "la Mauro", qua kom puerulo evanta 14 yari venis vivar kun Von Gloeden e qua pleis la rolo de amoranto, helpanto e modelo. Quankam Von Gloeden rikomencis sua laboro depos sua retroveno en 1918 e permanis til 1930, il vidis su en klimato kulturala chanjeskinta ed il ne plu riganis sua reputeso anciena.

Il mortis ye la 16ma di februaro 1931 ed esis sepultita en Taormina. Buccini heredis la heredaji artistala ed esis sua tasko defensar l' imprimuri kontre l' akuzi de "pornografio", dal autoritati fashista en 1936. Quankam il defensis sucesoze, ta epoko anke desaparis granda parto de la verkaro da Von Gloeden.

La verkaro da Von Gloeden devas esar vidata relatante la rivivesko klasikistala ye la mezo di la yarcento anteriora, la periodo ke il edukesis kom piktisto. Kontrastante, ilua ceni puerulala radias sensualeso naiva, qua levas il super la sika iterado dil exempli klasika. Sua ceni klasika, encenigita kun pueruli de sua lojoloko, ruptas ye la sama maniero la relato al atitudo di la fotografisto kam la verkaro da Gauguin e Manet ruptis al atitudo di la piktisto.

Rutger ten Broeke (FOTO-revuo). Fotografuro: Taormina, Wilhelm Von Gloeden, Editerio Twin Palms, Santa Fe, USA, isbn 0-942642-43-0, 10 x 13 inchi, bindita, 92 imaji de 4-kolori, 102 pag.

 

 


UBE LA KORDIEGO GEYAL ES LEKTATA? (LISTO KOMPLETA)

Ghana-Ukraina-Surinam-Polonia-Chekia-Brazilia-Kuba-Nederlando-Rusia-Austria-Germania-Francia-USA-Kanada-Turkia-Japonia- Britania


JöRG HAIDER HOMEOSEXUALA

Che forumo elektronala "geylesidist" aparis la sequanta mesajo:

"Jörg Haider esas geyo (homeosexualo). Me saveskis lo cadie per lektar la revuo : Courrier International (Internaciona Kuriero). Segun ica revuo, la Germana jurnalo Die Tagezeitung revelis ica fakto.

Jörg Haider frequentas taverni ube viri interkonoceskas
por sexuagar kune. Anke il havas sekretariulo Gerald Mikscha qua esas neseparebla "amiko" di il.
Kelkafoye adjuntesas ad ica "paro" la filio di Kadhafi qua vivas en Austria de plura yari.

Nulu en Austria astonesas pri lo. HOSI, homosexuala organizuri di Wien, deklaris ke ol "exkluzas de la
geya komuneso Jörg Haider". Ma ico esas ridinda e pensigas pri la exkomuniki dil papi kontre protestanti
dum la 17ma yarcento.

Semblas ke J. Haider havas tre bona relati kun la polico ed ito protektas il. Pluse il esas mariajita e familio-patro."


RIMETI

Lektite sur parieto di latrino publika en Amsterdam, ca remarkinda rimeto:

Kun pueruli cirkum evo dek

Es plezanta koliar royi

Nam en la bushi nulu povas vidar ni, nek

Quale li me melkas kelka foyi

E ca, da prizanto di la tipi orientala:

L' amoro venas del oriento

On to a me dicis

Ed ibe me lo trovis

E portis al oriento


AKTIVISTO KANADANA MORTIS

L' aktivisto Kanadana Jim Egan mortis ye evo de 78 yari. Jim
Egan konocesis en Kanada pro ke il esis un de la personi qui procesis che la Korto Alta por egala yuri di pensiono por homeosexuali.


La Muzeo Van Loon

Intergra konservita kanalo-domo an la Keizersgracht

Multa kanalo-domi Amsterdamana ne plu o nur parte es habitata. En multa di ca edifici nun es kontori e to signifikas maxim multakaze ke ca edifici ne plu es acesebla por vizitanti. Rara integra konservita kanalo-domo qua ankore parte es habitata ed ube la karaktero di la habitado en la parto publika tante bone es konservita, es la Muzeo Van Loon, la domo kun la fenestri purpura, an la Keizersgracht 672. Tre vizitinda!

La familio van Loon, qua ankore proprietas la domo ed ankore parte habitas ol, de origine es de la loko Loon op Zand che 's-Hertogenbosch. Siorulo Maurits van Loon es l' ultima ankore vivanta vira sproso di la plu olda ramo di la familio (la ramo plu yuna ja extingis en 1947.) Il havas un filiino, Philippa, de sua unesma mariajo. Kun el, la gento extingeskas por sempre. La duesma spozino di Maurits van Loon, la lasta restanta sproso maskula di la familio, es la Robo-Damo di la Siniorino Rejino.

Ta ligo a la korto ne es stranja. L' unesma habitanti di la familio Van Loon an la Keizersgracht 672 esis Siorulo Willem van Loon e sua spozo Thora Nanna Egidius. Thora Nanna Egidius esis l' ultima Damo di Palaco por Amsterdam di rejino Wilhemina. En la muzeo anke es kelka bela fotografuri de Thora Egidius e se on regardas l' anciena fotografuri es quale se el deziris superirar l' aspekto di rejino Wilhemina.

Arkitekturale l' edifico de 1671 anke es tre interesanta. Dop fasono rekta, qua es kronizita per listelo kronala sur qua es quar statui, celesas du domi: Keizersgracht 674 e 672. Koncernas hike pri 'duopla domo' dop un fasono, quale anke es la kazo che la Trippenhuis an la Kloveniersburgwal. La modo e prefero Amsterdamana por gebli, qui duris dum la tota 17ma yarcento, subite esis parcesita che ca edifico. Es evidenta ke l' arkitekto studiis edifici Italiana. Fortunoze ni savas qua esis l' arkitekto di ca edifico e to es pro la proceso quan la piktisto Ferdinand Bol komencis kontre la lugisto Jeremias van Raey. Van Raey, la komisiinto dil edifico, ipse lojis ye numero 674 ed il lugis nr. 672 a la piktisto Bol. En lokaco-kontrato anke l' uzo di la stabli esis aranjita. La stabli ankore ne finesis en 1673. Bol do ya pagis la lokaco, ma ne juis lo pagata ed iris a la judiciisto. Ibe la konstruktisto, la yuna Adriaen Dortsman, devis konfirmar ke la stabli ankore ne finesis. Ante ke Dortsman kreis ca edifico, il ja konstruktis la ronda Kirko Luterana e la Waloniana orfanerio an la Vijzelgracht (nun la Konsulerio Franca).

Tra la mezo di la domo iras spacoza koridoro ye l' amba lateri di qua trovesas spacoza chambri. Ye la fino di la koridoro es halo enorma en qua trovesas eskalero monumentala, koncepto quan Dortsman imitis de importanta edifici quala la palaci Honselersdijk e Rijswijk di le Oranje. Remarkinda es, ke mankas eskalero por la servisti. Servisti do same kam la familio uzas la monumental eskalero e to es tre nekustumala. Es multa splendida stukaji ed en la yardeki 6ma e 7ma la spaci esis retro-restaurita a la tarda 18ma yarcentala/frua 19ma yarcentala situesi.

Pluse es ampla kolekturo de portreti familiala en la domo. La membri di la gento esis piktita da la maxim importanta piktisti di Amsterdam (Isaac Luttichuys, Adriaan Hanneman, Jan de Baen, Dirck Santvoort), ma absoluta somiti es la du pikturi da Jan Miense Molenaar. Sur un verko kin generacioni le Van Loon es piktita, ma anke la quar evi di la homo (infanto, adolecanto, meza evo, oldeso) e la kin sensi (gusto, sento, flaro, audo e la vido). Multa plezuro kun la deskovro-voyajo tra ca splendida domo (ne obliviez la belega koqueyo de la 17ma yarcento)!


Muzeo Van Loon

Keizersgracht 672, Amsterdam. Telefononumero: 624.52.55

Apertita: venerdio, saturdio, sundio, lundio 11.00 - 17.00. Turi guidata ye prego.

Acesopreco: adulti:  7,50.

Museumjaarkaart es valida.

Trami: 16, 24, 25, halteyo Keizersgracht.

Diversa publisuri obtenebla.

Da: Albert Smith, Amsterdam


Lektita

Ken Probst - pornografik. - Santa Fe (Usa): Editerio Twin Palms, 106 pagini, preco $ 50.--; isbn 0-944092-52-7

La realeso di semblomondo

"Ca fotografuro esis de ceneyo. Esis fotografita de cirkum 13 metri distanta e 6 metri en l' aero. E to posibligis da vu vidar omna skreni, la ceneyo, la lumi e la ok o non kerli kuranta kun kabli, la du mikra korpo sur la lito. Il montris ol a me. "Ho, deo mea, e lore me komprenis, to es quale lo aspektas."

Ye la pre-vespero di sua unesma aparo avan kamero pornografiala, la direktero Steve Scarborough questionis a la komencanta pornografi-aktoro, kad il savis quon expektar. Quik il montris ad il fotografuro. "Yen fotografuro de la ceneyo," Tucker Mickey Skee naracas en Bad Boy On Video. "Ol fotografesis de disto de cirkum 12 metri e de cirkum sis metri alte. E to posibligis da tu ke tu povas vidar omna skreni, la ceneyo, la lumi e l' ok o non viri okupanta pri kabli e la du mikra korpi sur la lito. Il montris a me la fotografuro e lore lo penetreskis a me: 'Ho, tale lo aspektos.'"

Ca fotografuro ya tre bone povus esar da Ken Probst (1950), qua dum kelka yari fotografis ye ceneyo di pornografio-produkti. Dum la Ludi Geyala la fotografuri esis videbla che galerio Barbara Faber/Rob Jurka en Amsterdam e recente oli esis kolektita en pornografik, pezoza edituro por la kafeotablo, da editerio Twin Palms. Ca fotografuri donas imajo de to quon omni ya savas, ma quon on tam multe kam posible represas dum spektar pornografio, nome, ke anke pornografiofilmo erste es produkturo filmala. Mem qua lektis en quantale limitizita ma revelanta literaturo pri l' industrio di la pornografio homeosexuala pri flufers (yunuli qui, se necese, felacias l' aktori a rigideso) e 'remplasanta pichi', esos konfrontata per la fotografuri da Probst a la fakti pri sexuo avan la kamero: pornografio es semblo. Se du yunuli intime es buganta en hotelochambro, lore en realeso ibe li cirkondesas da homi qui sorgas ke lia okupaji bone es lumizita, ke la brilanta peci de pelo es pudrizita, e ke l' aktivesi optimale esos en l' imajo. Sexuo pornografiala es laboro. Ton montras tre bone Johnny Rey vartas Woods, un de la maxim favorata fotografuri mea en la libro. Ye to la yunulo di la titulo kelke enoyante-vartante regardas aden la kamero dum Donnie Russo es tre okupanta rivivigar a plena glorio nekomplezanta membro virala. Sexuo pornografial es laboro, ma anke ulo ridinda se on prizentas en imaji la tota facado cirkum lo. Por Probst probable ne esis revelo, pro ke ca serio es ula sequo di serio de fotografuri dokumentala, quan il fotografis dop la skreni di importanta spektakli en New York. La vulgara spektanto tamen experiencos ke Emmanuel Cooper justesis kande il en Fully Exposed. The Male Nude In Photography finis la pasajo pri Probst kun la konstato: "la fotografuri da Probst es explicita e humuroze revelanta, ed efektigas ke nia reakto ye pornografio nulafoye esos la sama."


KONTAKTO!


JAPONIANA MULIERI PRIZAS GEYAL AMORO

Segun mesajo en la revuo Courrier International (Internaciona Kuriero) la sentimentala literaturo geyala
havas granda suceso ed esas tre segunmoda che la Japoniana mulieri. Eli asertas : "Amoro inter homulo ed
homino esas sordida ma amoro inter homuli ne esas sordida ma bela".


KOLUMNO

Da Alexandro la Granda

 

Duris skandaloze longa tempo, ma me ne indignis pro ulo e ne havis temo por pri-skribar, ma lore subite ulo aparas de nulaloke, pri quo me tamen volas skribar kelke, do: yen, itere me.

"Geyo Neglijinta su es Geyo Liberigita!", yen mea tezo.

Me lojas en lando ube on povas esar tante liberigita, ke on ne plu bezonas okupar pri onua propra identeso. To es, onua identeso geyala. On povas esar normala. To ya es agreabla, ma pos omna tanta tempo on es konfrontata kun la fakti ke to ne es sama por omni e kelkafoye anke ne por su ipsa. En Nederlando existas kelka sucesoza revui geyala, quin me apene lektas, ma kelkafoye me renkontras exemplero. Singlafoye me es rishokita trafoliumante ta periodali. Ne tante pro la texti, ma plu-multe pro la konteno generala. "La homeosexualo es persono qua dedikas multa tempo a sua aspekto e ne volunte deziras vidar ti evanta plu kam cirkum 40 yari de evo, e pluse prizegas festi e pluse ne havas multo dicinda". Pro quo ca stereotipuro apareskas lektante ta periodali? Qua esis modelo por to? Ka co es imajo specifika por revui?

Divenas tempo ke la homeosexualo su-neglijanta inter ni staceskez e postulez sua plaso en la societo. Ni anke es kapabla interesar ni por ulo altra kam babilachi pri famozi. Ni darfas prizar harda punk-muziko e ne la lasta disko da Boyzone. Me ipsa sempre esis alergiika koncernante irga stereotipuro, do probable to esis un de la motivi ke me enoyesas da tala periodali.

Ma me dicas, esez fiera ke tu neglijas tu! Lasez kreskar ta barbo, lasez flugetar tua krinaro en la vento, ta kafeomakulon tu lavez altra foyo ek tua pantalono e ta ventro grosa simple itere esez simbolo di rango. Vera liberigo di tu ipsa ne komencas che l' acepto di tua homeosexualeso, ma che l' acepto di tu ipsa. Nulu es stereostipuro, singlu es unika e me havas l' ideo ke tam longe kam tala periodali existas ed esos lektata, nula liberigo existas. Mea konsilo: neglijez tu por plu bona

mondo.


Sarkis, la kuafisto famoza

Lo sequanta esis sendita per e-posto da Arabo geya:

IERUSALEM-- Me deziras partigar naracuro kun tu, quan mea matro naracis a me. Eventis en Ierusalem dum la sisesma yardeko.

Esis kuafisto famoza en Ierusalem, nomizita Sarkis. Omna mulieri prizis irar adibe ed esar kuafata da il. Un muliero multa foyi iris ed elua spozo sempre questionis ad el adibe el iras. A Sarkis, el respondis. De ube tu venis? Sarkis, el respondis.

La viro decidis ke sua spozo amore relatis Sarkis e decidis irar ed ocidar il. Il iris ad ilua domo e frapis an la pordo.

Belega, fardizita muliero apertis. La viro questionis kun sono de iraco en sua voco "Ka co es la domo di Sarkis?" La muliero respondis ke yes. "Lore me deziras vidar lu," il dicis. La muliero respondis iracante, "for! Mesh ma'abbi einak?!" "Ka me ne aspektas sat atraktive por tu?!"

La viro ne savis quon dicar. Il retroiris a sua spozo e dicis, "tu darfas irar a Sarkis tam multe kam tu deziras."

Co es naracuro vera. Me ne savas ka Sarkis ankore es vivanta o ne. Il devas esar olda, nun. Tamen, la geyi feminatra havis plaso en la socio ed esis tolerata kondicione ke li servis segun lia funciono sekure satisfacar la bezoni di la mulieri. Probable li servis funciono por viri su-identizanta kom heterosexuala ma qui anke prizis sexuagar kun viri.

La problemo por me esis sempre mantenar maskuleso, transvivar izoleso en Amman, ube me sentis ke me esis sola, e juis sexuo diskreta sen esar minacata pro skandalo. Mea maxim granda timo ed kelkafoye fantazio, esis ke tot Amman deskovris ye ula dio ke me esis geya, e ke me esus skopo kandida por molesto sexuala da omni.


Saneso

Vitamino C

Fakte, es tanta medicinala vivala informo quan homi en societo ne povas atingar facile e mediki medicinala normale ne donas fundal informo a lia kuracati. Mem guvernerii kelkafoye velizas veresi ciencala por ne domajar l' ekonomio. Ni komencos pri vitamino C. Olua normala diala quanteso bezonata es cirkum 70 miligrami e supozante ke pro kelka problemi absorbiva tra sistemo gastro-intestinala, lasez dicar 100 miligrami diale, ma normale merkatala preparati es 500-1000 miligrami.

Ka vu savas quo eventas kande on ecesas glutar vitamino C? Simple exkrementifata per fekifo. Pro to ruptez la granda piluli de vitamino C en duimi o quarimi por havar 70-100 miligrami e ne pluse. Es plu ekonomiala, ka ne? Anke eceso de vitamino C efektigas certena tipo di adikteso. Se on prenas granda quantesi de ol dum prolongita periodi de tempo, la korpo postulas pluse e pluse e kande on cesas prenar vitamino C, aparos morbo, nomizata skorbuto. Komprenende on ne glutez o mastikez ol, ma lente lasar disolvar ol celita dop onua jenjivi. To es la maxim efikiva modo por l' absorbo. Nam ol anke es absorbata da la muko (pelo di la boko), stomako, edc. Desfortunoze, vitamino-C-manko en landi ocidental es ne nur pro skarsa frukti e legumi fresha ma anke pro la prezenteso de certena konservili adjuntita a nutrivi, quala nitriti qui abundas en salamio, socisi, edc. En la korpo li konsumas vitamino C. Anke ecesiva quantesi de vitamino C povas efektigar en kelka homi, la formaco de oxalata kristali en lia reni. Varmegeso o koldegeso intensa normale augmentas la rezistemeso di la tisuo kontre virusi, do la vulgara kataro o gripo povas emergar. Pro to on ne uzas tro varmega aquo en balneyi Finlandana o Turka. Pos tala balni, la bezono de vitamino C augmentas. Cetere, ka vu fumas? Fumado anke inicias vitamino-C-bezono. Vulgara morbo konocata kom metaheamoglobinio, en kazo di qua la sango ne povas transportar oxigeno efikive aden la celuli es kuracata per vitamino C suplementaji o metilenoblua injekti ed olua kauzo povas esar aerala poluteso, fumado, kelka drogi, edc. Es multa kozi mencionenda pri vitamino C, ma me ne deziras esar tro ciencala ed enoyar vu ma ca vitamino es esencala por la imuneso-sistemo, qua en kazo di SIDA es krulinta, edc. Ka vu savas ke kontakto kun simii povas duktar a kontagio di SIDA, ma la simii ipsa ne sufras pro ol...

La Mediko Turka


"DEKADANDIO"

Omna biblioteko havas 'inferno', omna arto havas sua submondo. Tale existas longa tradiciono di verki ombroza, imaji quin kreis l' artisto erste por sua propra plezuro e rare por la kolektero. Por l' artisto la modelo es tam l' exemplo kam obsedo, tam tastebla kam ne-atingebla. Volupteso es l' inspiro; arto la konsequo. Videz la verkaro erotika da Schiele, la tarda verkaro da Picasso, o la SM-fotografuri da Mapplethorpe.

De omna artisti Andy Warhol semblis la maxim kandida, pose il semblis la maxim privata. Sua verkaro expresis famo e morto, nulafoye sexuo. Quankam sua verkaro ne mencionas to, anke l' arto da Andy Warhol kontenas frukti interdiktita.

La viro qua deziris esir mashino, qua igis iterado e seriala produktado a sua metodo, tamen semblis esar de sango e karno. Tre rare montrata: la verkaro da Andy Warhol sen folio di figo.

Warhol pri sexuo:

-Amoro revata es plu bona kam amoro reala. Nulafoye facar 'lo' es tre ecitiva. La maxim granda atraktiveso es ta inter du extremaji qui nulafoye renkontros l' un l' altra.

-Amoro e sexuo povas kun-irar e sexuo e ne-amoro povas kun-irar. Ma amoro individuala e sexuo individuala es mala.

-Truman Capote ulafoye dicis a me ke certena sorti de sexuo ekluzive es manifesti di nostalgio, e me pensas ke to es vera. Altra sorti di sexuo konocas ta nostalgio segun gradi alternanta, de kelke a multe, ma me kredas ke me povas tranquiligar tu ke la maxim multa sexuo ulamaniere signifikas nostalgio.

-Sexuo kelkafoye es nostalgio a la foyi ke on deziregas lo. Sexuo es nostalgio a sexuo.

-Irgaquale, sexuo es plu ecitiva sur la skreno ed inter la pagini kam inter la litokovrili. Lasez la pueri lektar pri lo e deziregar lo e lore dicez a li, jus ante ke li experiencos la realeso, ke li ja experiencis lo maxim ecitiva, ke lo maxim bona ja pasis.

(Ek: "De A ad B e retroe; La Filozio di Andy Warhol)


LA KORDIEGO GEYAL

YE L' INTERRETO

https://www.angelfire.com/id/Avance/LKGarkivo.html

On anke povas trovar la LKGarkivo per l' Elektronala Revueyo di Frank Kasper. Ibe anke altra revui es lektebla. L' adreso:

http://www.elektrona-idorevueyo.purespace.de
O per l' adresolisto de Ido-revui:

https://www.angelfire.com/id/Avance/REVUI.html

ELEKTRONALA FORUMO POR GEY E LESBIAN IDISTI

La forumo es por kontakti, naraceti, rakonteti, informo, edc., en Ido pri, por e da geyi e lesbiani. Membrigez su, sendez vakua e-postala mesajo (anke sen temo) a: geylesidist-subscribe@eGroups.com . Por desabonar:

geylesidist-unsubscribe@eGroups.com .


REKLAMO

L E T R O I N T E R N A C I O N A

revuo pri filozofio, nutrivi salubra, Budhismo, esoterismo, edc. Sendez 20 franki Franca o 5 Int. Kup.-i di Resp. a:

Jean Martignon, 12 Rue Maurice Utrillo, F-91600 Savigny sur Orge, Francia


K o l o f o n o


Editero responsebla:

H. Stuifbergen

Kooperanti

Alexandro la Granda

Henny Brandhorst

Agnes

Arnoldo di Ocitania

Albert Smith

La Mediko Turka

Abono

Yarale, 4 numeri . 10,-- / Euri 4,55 / $ 5.-

Od: 7 Internaciona Kuponi di Respondo

Jiro-konto 5772654 ye nomo di H. Stuifbergen

Amsterdam

Gratuita por ti qui ne povas pagar ol.

Reklamo-tarifi

1/1 pagino 100,--

pagino 50,--

pagino 25,--

1/8 pagino 12,50

kovropagino = duopla tarifi, plu granda kam 1/2 pagino ne es posibla

Anunci = gratuita

Por plusa informo pri Ido, omna lingui

http://members.tripod.com./~avancigado

Retal arkivo di La Kordiego Geyal:

https://www.angelfire.com/id/Avance/LKGarkivo.html

 


REKLAMO

Wörterbuch Deutsch-Ido, Auerbach, (nachdruk 1992) DM 12,95

Wurzelwörterbuch Ido-Deutsch, Feder/schneeberger, (1919) DM 15,--

Preizen sind Frankatur miteinbegriffen

Международный вспомогательный язык Б.К. Ааронов (1969) DM 5,--

Erhaltlich von:

Germana Ido-Societo, Thüringer Strasse 3,

37284 Waldkappel, tel. 05656 - 634, fax. 05656 - 1812

(Alfred Neussner) Postgiroamt Berlin, Nr. 546099 102 (BLZ 100 100 10) / Volksbank Hess-Lichtenau, nr. 30063406 (BLZ 52092400)

 


NOVE APARIS

 

 

 

 

Da Rymke, rakonteto desegnita,

56 pagini, editerio Atalanta,

Utrecht, Nederlando

isbn 90 73034 32 9, nur Fl. 2,50 /

Euri 1,40 / 2 Int. Kup. di Resp.

Komendez che:

Editerio Tia Libro

postapart 33301

1090 PC Amsterdam

Nederlando


REKLAMO

LA SUNO DI TIAHUANAKO

Noveleto da G. T. Romanin

Cienco-fiktivajo pri l' origino e destino di nia planeto. Preco: 5 Internac. Kuponi di Respondo.

Komendez che:

Sro. J. Martignon

12, Rue Maurice Utrillo

F-91600 Savigny-sur-Orge

Francia